/>

Progresjonsplan

Progresjon handler om barnets utvikling, læring og danning. Progresjon er en prosess som hele tiden tar utgangspunkt i hva barnet mestrer, for så å gi, eller legge til rette for, tilpassede utfordringer som fører til ny mestring. Teorien bygger på at mennesker er sosiale individer og at utvikling foregår i en sosial setting