Planleggingsdager 2020 - 2021

Barnehagen har 5 planleggingsdager iløpet av et barnehageår.

I barnehageåret 2020-2021 er følgende dager planleggingsdager: 

Fredag 13. november

Tirsdag 6. april

Fredag 14. mai

Torsdag 12. august

Fredag 13. august

 

Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt disse dagene.