/>

Planleggingsdager 2022 - 2023

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår.

For barnehageåret 2022-2023 er følgende dager planleggingsdager: 

Mandag 15. august

Tirsdag 16. august

Fredag 18. november

Tirsdag 11. april

Fredag 19. mai

 

Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt disse dagene.