Ansatte

Løvene

Hanna Ydstebø

Stilling: Barnehagelærer

Stillingsprosent: 100%

Kristin Askeland

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsprosent: 70%

Olesya Salomatova

Stilling: Fagarbeider

Stillingsprosent: 80%

Xiaoping Wang Lura

Stilling: Vikar

Vikariat 80% fra 1.2.23

Edel Syvertsen

Stilling: Fagarbeider

Stillingsprosent: 50%

Sjiraffene

Asbjørg Midtun

Stilling: Fagarbeider

Stillingsprosent: 80%

Lasse Hebnes

Stilling: Barnehagelærer

Stillingsprosent: 100%

Oskar Vagle

Stilling: Assistent

Tigerbarna 30% stilling Sjiraffene 20% stilling

Rebekka Egeland

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsprosent: 100%

Tone Skjelbred

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stillingsprosent: 100%

Tigerbarna

Marianne Bø

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsprosent: 100% Barnehagelærer 50% Barne- og ungdomsarbeider 50%

Oskar Vagle

Stilling: Assistent

Tigerbarna 30% stilling Sjiraffene 20% stilling

Silje Nødland

Stilling: Pedagogisk leder

Stillingsprosent: 80%

Liv Grethe Kvelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stillingsprosent: 70%

Andre ansatte

Bente Roth

Stilling: Daglig leder
468 18 732
lube@nlmbhg.no

Stillingsprosent: 100%

Elisabeth Oftedal

Stilling: Vikar

Gunnlaug Knutsen

Stilling: Vikar

Anne May Haukalid

Stilling: Vikar

Vikar

Mailen Nødland

Stilling: Barnehagelærer

Stillingsprosent: 70% Foreldrepermisjon

Hanne Østefjells

Stilling: Fagarbeider

Stillingsprosent: 80% Permisjon fra 01.02.2023

Eli Birkedal

Stilling: Fagarbeider

Vikar