/>

Inkluderende barnehagemiljø

Barnehageloven kapittel 8 handler om barnehagens plikt til å sikre barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Handlingsplanen viser hvordan vi jobber med dette.