Tigerbarna

Tigerbarna er "mellomavdelingen" vår, med barn i alderen 2-3år. Barnehageåret 2020-2021 er vi 13 barn og 4 ansatte.

Barnehageåret 2020/ 2021 er språk satsingsomådet , og det er "den gode fortellingen" som skal inspirere oss til tverrfaglig arbied gjennom rammeplanens syv fagområder.

Vi bruker fortellinger fra bibelen, et rikt utvalg bøker, eventyr og hverdagshistorier. 

Leken står sentral i vår hverdag. Hver dag har vi samling og utelek. Vi har turdag en dag i uken, og varmmat på fredager.