Velkommen til LuBe Barnehage!

LuBe barnehage er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger. Vi er tilknyttet NLM barnehagene AS, og benytter oss av barnehagelovens formålsparagraf 1a, og har derav et utvidet kristent formål. Vi jobber for at barna i barnehagen vår skal kjenne seg sett, elsket og uendelig verdifulle - i vennskap, i barn-voksen-relasjoner og i Guds øyne. Vi ønsker alle velkommen til å søke plass i barnehagen vår, uansett livssyn og religion!