/>

Velkommen til LuBe Barnehage!

LuBe barnehage holder til sentralt på Lura, og er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger. Visjonen vår er "sammen om å sette verdifulle spor", og verdiene nestekjærlighet, likeverd og mestring preger hverdagene i LuBe. Vi legger vekt på god kvalitet, og er med på Sandnes kommune sin satsing på kvalitet i alle barnehager, USB.

Lube barnehage er tilknyttet NLM-barnehagene AS, og vi benytter oss av barnehagelovens formålsparagraf 1a, og har derav et utvidet kristent formål. Vi jobber for at barna i barnehagen vår skal kjenne seg sett, elsket og uendelig verdifulle - i vennskap, i barn-voksen-relasjoner og i Guds øyne.
 
Vi ønsker alle velkomne til å søke plass i barnehagen vår, uansett livvsyn og religion!