Særlige formål

Barnehagen har fastsatt et kristent livssynsformål som et supplement til barnehagens formålsbestemmelse.