Rammeplan for barnehagen

Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver.