/>

Sjiraffene

Sjiraffene er avdelingen for barn fra 3 - 6 år. 24 barn, fordelt i to faste grupper på 12 barn i hver gruppe, gul og brun gruppe - fordi Sjiraffen er gul og brun:) 5 ansatte (4 årsverk) jobber på Sjiraffene.

Trygghet, lek og læring står sentralt i barnehagens arbeid. Vi ønsker at visjonen vår "sammen om å sette verdifulle spor" med verdiene nestekjærlighet, likeverd og mestring skal prege hverdagene på Sjiraffene. 

Språk er satsingsområdet for barnehageåret 2022/ 2023. En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap.  Vi bruker ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon) som hjelp og støtte til det verbale språket. Bildesymboler i dagsplan, måltider i lek og ved behov. 

- Gjennom den gode leken vil vi gi barna gode opplevelser og erfaringer 

- Gjennom den gode leken lærer barna nye ord og får økt språkforståelse

- Gjennom den gode leken gjør barna seg nytte av språk i relasjoner og vennskap. 

Den gode leken er utgangspunktet for tverrfaglig arbeid gjennom rammeplanens syv fagområder. Gul og brun gruppe er sammen om morgenen og på ettermiddagen, samt i utetiden. Etter en kort morgensamling med dagsplan deler de seg i gruppene for lek og aktiviteter. En dag i uken er det turdag hvor vi går til Trollskogen, Rundeskogen eller andre grønne lunger i nærmiljøet. Hver fredag serveres varmmat som barna etter tur får være med å tilberede. Hver dag har vi samling før lunsj.  

En gang i uken har førskolebarna førskoleklubb hvor de på ulike måter forbereder seg til skolestart. Nysgjerrighet og lærelyst blir pirret, og det jobbes med trygghet for å ta fatt på neste læringsarena. Sosial kompetanse, konsentrasjon, selvstendighet og samarbeid er viktige faktorer.