Søknad om barnehageplass

Velkommen som søker i Lube barnehage! Sandnes kommune har samordna opptak av barn i alle kommunale og private barnehager. Søknadsfrist er 1. februar hvert år.