/>

Løvene

Løvene er småbarnsavdelingen vår, med barn i alderen 1-2 år. Barnehageåret 2022-2023 er vi 12 barn og 5 ansatte, fordelt på 4 årsverk.

Trygghet, lek og læring står sentralt i alt det vi gjør, og sammen legger dette grunnlag for all videre utvikling. Den gode relasjonen er avgjørende for barnets opplevelse av trygghet, og det er den voksne som har ansvaret for å skape den gode relasjonen.   

Språk er satsingsområde for barnehageåret 2022 / 2023. En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt.Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Vi bruker ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon) som hjelp og støtte til det verbale språket. Bildesymboler i dagsplan, under måltider, i lek og ved ekstra behov. 

- Gjennom den gode leken vil vi gi barna gode opplevelser og førstehåndserfaringer.

- Gjennom den gode leken lærer barna nye ord og får økt språkforståelse.

- Gjennom den gode leken gjør barna seg nytte av språk i relasjoner og vennskap.  

Løvene leker som oftest ute på formiddagen, og har en samling med sang og fortellinger før lunsj hver dag. Etter sovetid er det lek og aktiviteter inne på avdelingen, på aktivitesrommet eller ute. En dag i uken er det turdag hvor vi går små turer i nærmiljøet. Vi har vogner, men har som mål at barna skal få gå mest mulig selv.