Løvene

Løvene er småbarnsavdelingen vår, med barn i alderen 1-2 år. Barnehageåret 2020-2021 er vi 12 barn og 6 ansatte, fordelt på 4 årsverk.

Trygghet, lek og læring står sentralt i alt det vi gjør, og sammen legger dette grunnlag for all videre utvikling. 

Løvene er mye ute og leker, og har en samling med sang og fortellinger før lunsj hver dag.