Sjiraffene

Sjiraff er avdelingen vår for de eldste barna i barnehagen, 3-6år.

Barnehageåret 2020-2021 er vi 24 barn og 6 ansatte fordelt på 4 årsverk. Barna er inndelt i to faste grupper med 12 barn i hver gruppe. I mindre grupper kan vi bedre ivareta relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Ansatte kan bedre se hvert enkelt barn, tilpasse lek og aktivitet ut fra alder, modenhet og interesser.

I år er satsingsområdet språk, og det er "den gode fortellingen" som skal inspirere til tverrfaglig arbeid gjennom rammeplanens syv fagområder.

Vi serverer varmmat en gang i uken og fokuserer på sunn og variert mat. En dag i uken er det turdag hvor man går i nærmiljøet for utforsking og lek. Rundeskogen og trollskogen blir særlig benyttet, men også andre lekplasser og spennende steder i nærmiljøet.

Hver uke har førskolebarna førskoleklubb hvor de på ulike måter forbereder seg til skolestart. Nysgjerrighet og lærelyst blir pirret, og det jobbes med trygghet for å ta fatt på neste læringsarena. Sosial kompetanse, konsentrasjon, selvstendighet og samarbeid er viktige faktorer. 

Leken står sentral i vår hverdag, i tillegg til daglige samlinger og mye utetid.