Barnas misjonsprosjekt 2020 / 2021

I LuBe barnehage vil vi være med og hjelpe barn i Indonesia. I uke 42 og 43 vil vi "reise" til Indonesia for å bli kjent med det spennende landet og kulturen.

Prosjektet handler om å gi barnehjemsbarn en bedre hverdag. NLM arrangerer fotballtreninger og lese og skrivetrening for ca 50 barn på et barnehjem utenfor storbyen Medan. Det blir også arbeidet med forebyggende helsearbeid blant barn. Gjennom dukketeater blir det gitt opplæring i håndvask og hvordan de kan unngå å bli syke. Prosjektet støtter også barnehageplass og skolegang for misjoærbarn, og søndagsskolearbeid og barneklubber for barn i Indonesia.  

I barnehagen tar vi imot tomflakser til inntekt for barnas misjonsprosjekt.

Vippsnummer #521652

Kontonr: 8220 02 90131 

Merk med "Barnas Misjonsprosjekt" og skriv gjerne Lube barnehage også!