Å være en god venn

Denne måneden er temaet "å være en god venn". På Tigerbarna jobber de blant annet med eventyret om løva og musa, og med å være hverandres venner

I samling får de høre eventyret om løva og musa, og de ansatte forteller eventyret ved hjelp av konkreter. 

Barna har også satt håndavtrykket sitt i en ring, for å symbolisere fellesskap, samhold og vennskap. I midten er diktet en ring av gull:

"En ring av gull, en riktig stor

med plass til alle hender.

Der ingen er først og ingen er sist

Der ingen er størst og ingen er minst

Vi holder fast så alle kjenner 

at ringen er smidd av gode VENNER"