/>

Sommerbarnehage

Sommerbarnehage i Lube

Det er sommer og ferietid, men Lube har åpent hele sommeren! Tema for juli måned er "sammen"! Vi opplever mye fint sammen, og vennskap er knyttet både innad i avdelingene og på tvers av avdelingene. Barna som ikke er på ferie nyter rolige dager i barnehagen. Turer i skogen, bading i vannsprederen, lesestunder, samlingsstunder med sang og musikk, bibelfortellingen om Noahs ark og mye god lek!