Språkstimulering

Her kan du se hvordan vi jobber med språkstimulering i barnehagen.

Språket er viktig for å forstå seg selv og sammenhenger, i lek og relasjoner, og ikke minst for å sortere tanker og følelser og kunne uttrykke behov og ønsker. 

 

SPRÅK