Løvene

Løvene er småbarnsavdelingen vår, med barn i alderen 1-2 år. Barnehageåret 2019-2020 er vi 12 barn og 5 ansatte, fordelt på 4 årsverk. Vi er mye ute og leker, og har en samling med sang og fortellinger før lunsj hver dag. Trygghet, lek og læring står sentralt i alt det vi gjør, og sammen legger dette grunnlag for all videre utvikling.