Tigerbarna

På tigerbarna er det 16 barn i alderen 2-6 år og 3,5 voksne. Vi satser i år spesielt på språk og bruker dialogisk lesning som metode. Her er mye lek. Hver dag har vi samling, er ute og for førskolebarna har vi førsoleklubb en gang i uken. Vi har også en ukentlig tur dag og varm mat på fredager.