Tigerbarna

Tiger er "mellomavdelingen" vår, med barn i alderen 2-3år. Barnehageåret 2019-2020 er vi 17 barn og 4 ansatte. I år jobber vi oss strategisk gjennom rammeplanens syv fagområder, og fokuserer spesielt på ett område om gangen, med et intervall på to måneder. Leken står sentral i vår hverdag. Hver dag har vi samling og utelek. Vi har turdag en dag i uken, samt varmmat på torsdager.