Sjiraffene

På vår avdeling har vi 18 barn fra 3-6 år og 3 voksne. Vi satser i år på språk og bruker metoden dialogisk lesning. Torsdag er tur dag og fredag har vi varm mat. Hver uke har førskolebarna førskoleklubb resten har aldersinndelte grupper. Vi har mye lek, samling hver dag og er mye ute.