Sjiraffene

Sjiraff er avdelingen vår for de eldste barna i barnehagen, 3-6år.

Barnehageåret 2019-2020 er vi 17 barn og 5 ansatte fordelt på 3 årsverk.
I år jobber vi oss strategisk gjennom rammeplanens syv fagområder, og fokuserer spesielt på ett område om gangen, med et intervall på to måneder. Vi har varmmat på torsdager og turdag på fredager. Hver uke har førskolebarna førskoleklubb, mens resten av gruppa har aldersinndelte grupper. Leken står sentral i vår hverdag, i tillegg til daglige samlinger og mye utelek.