Velkommen til Lube Barnehage

Lube barnehage er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger. Vi har 42 barn og 16 ansatte fordelt på 11 årsverk. Vi er tilknyttet NLM barnehagene AS, og benytter oss av barnehagelovens formålsparagraf 1a, og har derav et utvidet kristent formål. Det vil si at vi er så heldige at vi også får høre fra Bibelen i barnehagen. Vi jobber for at barna i barnehagen vår skal kjenne seg sett, elsket og uendelig verdifulle - i vennskap, i barn-voksen-relasjoner og i Guds øyne. Vi ønsker alle velkomne til å søke plass i barnehagen vår, uansett livssyn og religion.