Planleggingsdager 2019-2020

Barnehagen har 5 planleggingsdager iløpet av et barnehageår.

I barnehageåret 2019-2020 er følgende dager planleggingsdager: 

Torsdag 15. august

Fredag 16. august

Fredag 15. november

Tirsdag 14. april

Fredag 22. mai

 

Vi gjør oppmerksom på at barnehagen er stengt disse dagene.