Lube barnehagehage 10 år

Velkommen til markering av Lube 10 år! 21 september 2017 fra 17.00-19.00!

I september er barnehagen vår 10 år! Dette har vi lyst til å markere. Har du gått i barnehagen, jobbet her, eller har barn som har gått her er du/dere hjertelig velkommen til en enkel feiring sammen med oss. Det blir kaker og saft/kaffi. Tid for prat og en liten samling i god Lube stil! :) VI starter med en felles samling klokken 17.00.

Det blir tombola med gevinster. Ta med penger om du vil støtte vårt prosjekt som dette året går til barnas misjonsprosjekt i Tanzania.

Spre informasjonen videre til alle dere vet har en tilknytning til barnehagen, så hjelper vi å nå alle.

Velkommen!