Takk fra barnehjemmet!

1430 kr sendt til barnehjemmet fra flaskepanting!

På vegne av barnehjemmet i Nairobi, Kenya, vil jeg takke alle som har tatt med seg flasker til barnehagen. Var nylig i kontakt med styreren på Hope House! Hun var veldig takknemlig da jeg fortalte at vi enda ett år hadde samlet inn penger til barnehjemmet!

Det har og vært veldig kjekt for barna i barnehagen å få være med på butikken for å pante flaskene!

Det er også dette året mulighet for å levere inn tomme brus/saft flasker til oss, så kan barna får være med å pante dem, og barna på barnehjemmet få gleden av pengene!

Pengene går blandt annet til; mat, klær, bolig og helsekostnader!

På vegne av barnehjemmet, Synnøve